Περιοχή Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας

Αγία Ευθυμία Φωκίδας

Γαλαξείδι – Γαλαξίδι – Galaxidi

Άγιοι Πάντες Φωκίδας

Sernikaki

ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ (ΑΓΟΡΙΑΝΗ) ΦΩΚΙΔΑΣ

Penteoria

Galaxidi

GALAXIDI, Greece

Άγιοι Πάντες Φωκίδας – Βίδαβη – Vidavi

GALAXIDI-(Γαλαξείδι)-The Place Where Greek Shipping Tradition was Born.

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ – AMFISSA