«Στάσιμη η περιφερειακή αρχή και στα ζητήματα της Κοινωνικής Ένταξης!»Στερεά Υπεροχής! – Δημήτρης Αναγνωστάκης / 19.12.2020

Το άρθρο «Στάσιμη η περιφερειακή αρχή και στα ζητήματα της Κοινωνικής Ένταξης!»<br><em>Στερεά Υπεροχής! – Δημήτρης Αναγνωστάκης / 19.12.2020</em> εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.