«Δικαίωση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ»Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / 24.12.2020

Το άρθρο «Δικαίωση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ»<br><em>Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / 24.12.2020</em> εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.