«Φορτώσαμε τα Ford με μηχανές Yamaha και φτάσαμε μέχρι το Διακόπι Φωκίδας»Ορεινή Δωρίδα / 19.12.2020

Το άρθρο «Φορτώσαμε τα Ford με μηχανές Yamaha και φτάσαμε μέχρι το Διακόπι Φωκίδας»<br><em>Ορεινή Δωρίδα / 19.12.2020</em> εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.