Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικού Χώρου και Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών

Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικού Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών

Αρχαιολογικός Χώρος
κάθε μέρα: 8.00 – 20.00

Αρχαιολογικό Μουσείο
κάθε μέρα, εκτός Τρίτης: 8.00 – 20.00
κάθε Τρίτη: 10.00 – 17.00

πληροφορές: τηλ. 2265082313, 2265082346

efafok@culture.gr

delphi.culture.gr

Το άρθρο Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικού Χώρου και Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.

Αυτή η ανάρτηση κυκλοφόρησε αρχικά στο [SOURCE_NAME]