Μετανάστες από τη Φωκίδα στην Αμερική, 1886 – 1927 (Κατάλογοι με ονόματα, κατά τόπο καταγωγής)

Μετανάστες από τη Φωκίδα στην Αμερική, 1886 – 1927 (Κατάλογοι με ονόματα, κατά τόπο καταγωγής)

Εργασία του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Από την Άμφισσα, μετανάστες στην Αμερική (1894-1921)

Από την Αρτοτίνα Φωκίδας, μετανάστες στην Αμερική (1900-1927)

Μετανάστες στην Αμερική από τη Βάργιανη Φωκίδος

Από το Γαλαξίδι, μετανάστες στην Αμερική (1886-1927)

Από το Γαλαξίδι, μετανάστες στην Αμερική (1886-1927), Μέρος Β’

Από τους Δελφούς, μετανάστες στην Αμερική (1907-1930)

Από τη Δεσφίνα Παρνασσίδας, μετανάστες στην Αμερική (1901-1925)

Από το Ευπάλιο Δωρίδας, μετανάστες στην Αμερική (1901-1921)

Από τις Καρούτες Φωκίδας, μετανάστες στην Αμερική (1907-1917)

Από την Κουκουβίστα (Καλοσκοπή) Παρνασσίδας, μετανάστες στην Αμερική (1904-1921)

Μετανάστες στην Αμερική από τα Καστέλλια Παρνασσίδος (1906-1920)

Από το Κλήμα Δωρίδας, μετανάστες στην Αμερική (1904-1928)

Από την περιοχή Δωρίδας, μετανάστες στην Αμερική (1897-1921) – Μέρος Α’
Όσοι δήλωσαν ως πατρίδα τους το Λιδωρίκι

Από την περιοχή Δωρίδας, μετανάστες στην Αμερική (1897-1921) Μέρος Β’
Όσοι δήλωσαν ως πατρίδα τους το Λιδωρίκι

Μετανάστες στην Αμερική από τη Μαριολάτα Παρνασσίδος (1906-1917)

Μετανάστες στην Αμερική από το Μαυρολιθάρι Φωκίδος (1902-1921)

Από τη Δρέμισα (ή Ντρέμισα) Φωκίδας, μετανάστες στην Αμερική (1906-1920)
Πανουργιάς

Από τους Πενταγιούς Δωρίδας, μετανάστες στην Αμερική (1904-1929)

Από τα Καρούτια (Πύργο) Φωκίδας, μετανάστες στην Αμερική (1903-1937)

Από τη Σκαλούλα Φωκίδας, μετανάστες στην Αμερική (1904-1924)

Από τη Στρώμη Παρνασσίδας, μετανάστες στην Αμερική (1902-1921)

Από τη Βιτρινίτσα (Τολοφώνα) Δωρίδας, μετανάστες στην Αμερική (1903-1921)

 

 

  

Το άρθρο Μετανάστες από τη Φωκίδα στην Αμερική, 1886 – 1927 (Κατάλογοι με ονόματα, κατά τόπο καταγωγής) εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.

Αυτή η ανάρτηση κυκλοφόρησε αρχικά στο [SOURCE_NAME]