Τηλεσυνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2019 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2021 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021, 8 Απριλίου 2021, 19.00

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, 19.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέμα:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (απολογισμός – ισολογισμός – κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κ.λπ.) του Δήμου Δωρίδος για τη χρήση 2019.
(Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Λάμπος Παναγιώτης).

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, 20.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέμα:

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2021 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους.
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)

Το άρθρο Τηλεσυνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2019 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2021 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021, 8 Απριλίου 2021, 19.00 εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.