Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 2 Απριλίου 2021, 11.00 – 13.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, 11.00 – 13.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση μελέτης, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού & καθορισμός των όρων για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υποστήριξη εφαρμογών – Αξιοποίηση ηλεκτρονικού Δικτύου για πληρωμή μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

 ΘΕΜΑ 2:  Έγκριση μελέτης, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού & καθορισμός των όρων για  την  εκτέλεση της υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης, ψηφιακής φωτογράφισης και καταμέτρησης των παροχών ύδρευσης – πιστοποίηση παράνομων / αδήλωτων παροχών στις ΔΕ Ευπαλίου, Τολοφώνος, Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος

 ΘΕΜΑ 3: Παροχή νομικής υποστήριξης στην κα Ελένη Παπαγεωργίου του Θωμά και της Αγγελικής, κάτοικο Σεργούλας Δήμου Δωρίδος.

Το άρθρο Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 2 Απριλίου 2021, 11.00 – 13.00 εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.

Αυτή η ανάρτηση κυκλοφόρησε αρχικά στο [SOURCE_NAME]