Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 23 Μαρτίου 2021, 11.00 – 13.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, 11.00 – 13.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση και αποδοχή της με αρ. 7/2021 μελέτης, για Προμήθεια Εξοπλισμού για τη λειτουργική αναβάθμιση του  «ΒΙΟΚΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ», Προϋπολ : 961.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

 ΘΕΜΑ 2: Έγκριση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης (Ο.Π.Δ),  οικ. έτους 2021 του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος.

 ΘΕΜΑ 3: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος.

Το άρθρο Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 23 Μαρτίου 2021, 11.00 – 13.00 εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.

Αυτή η ανάρτηση κυκλοφόρησε αρχικά στο [SOURCE_NAME]