Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 30 Μαρτίου 2021, 12.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

2. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ασφάλισης των μεταφορικών μέσων και τεχνικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών (κ.α.α. κ. Πάσχος Νικολάου).

4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ελέγχου των οχημάτων του Δήμου Δελφών από το ΚΤΕΟ.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών (κ.α.α. κ. Πάσχος Νικολάου).

5. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών (κ.α.α. κ. Πάσχος Νικολάου).

6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Τ. και προστίμων.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών (κ.α.α. κ. Πάσχος Νικολάου).

7. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για τις συμβάσεις προμηθειών (υποέργα) της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ» του Δήμου Δελφών.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

9. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΪΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» του Δήμου Δελφών.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

10. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ», Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 94159.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

11. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή παιδικής χαράς Κοινότητας Βουνιχώρας». Οριστικός ανάδοχος.
Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

12. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή παιδικής χαράς Κοινότητας Πεντεορίων». Οριστικός ανάδοχος.
Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατεπείγουσα αποκατάσταση οδού Χριστολιά Καμπεράκη στην Άμφισσα λόγω κατολίσθησης τοίχου αντιστήριξης».
Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πάρκου ελιάς και πεζοδρομίου προς ΟΕΚ ΙΙΙ στη Δ.Κ. Άμφισσας».
Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες επισκευής και εκσυγχρονισμού Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άμφισσας».
Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου επί της οδού Αγίου Γεωργίου (Οικία Β. Ζούρτου)».
Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Οδικής Πρόσβασης προς Άγιο Μηνά».
Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

18. Λήψη απόφασης περί καταβολής ετήσιας συνδρομής στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΗ».
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

19. Ορισμοί-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

Το άρθρο Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 30 Μαρτίου 2021, 12.00 εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.

Αυτή η ανάρτηση κυκλοφόρησε αρχικά στο [SOURCE_NAME]