Ιστορικό Διοικητικών Μεταβολών Οικισμού – Κοινότητας – Δήμου Άμφισσας, 1835 – 2010 (Με ολόκληρα τα ΦΕΚ)

Πηγή: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Ιστορικό Διοικητικών Μεταβολών Οικισμού Άμφισσα

Άμφισσα (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-4-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αμφίσσης

Άμφισσα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ Α136 – 8/7/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Άμφισσα (Φωκίδος)

ΦΕΚ Α136 – 8/7/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ Α282 – 4/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Άμφισσα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ Α282 – 4/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ Α261 – 31/8/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αμφισσέων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμφίσσης

ΦΕΚ Α72 – 31/3/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Άμφισσα (Φωκίδος)

ΦΕΚ Α72 – 31/3/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ Α87 – 7/6/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Δελφών

Ιστορικό Διοικητικών Μεταβολών Κοινότητας – Δήμου Άμφισσας

Δήμος Αμφίσσης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-4-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άμφισσα

Ο οικισμός Κούσκι προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σεργούνι προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σερνικάκι προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σιγδίτσα προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σκάλα Αμφίσσης προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Τοπόλια προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Καλοβάτες προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

ΦΕΚ Α80 – 28/12/1836

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και ορίζεται έδρα του δήμου Παρνασσίων

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Παρνασσίων

Ο οικισμός Καλοβάτες αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Παρνασσίων

Δήμος Αμφίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ Α32 – 8/12/1845

Ο οικισμός Κούσκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ Α50 – 25/7/1879

Ο οικισμός Σκάλα Αμφίσσης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιτέα προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

ΦΕΚ Α136 – 8/7/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δήμος Αμφίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ Α136 – 8/7/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ Α163 – 31/7/1901

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αμφισσέων

Δήμος Αμφισσέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ Α163 – 31/7/1901

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αμφίσσης

ΦΕΚ Α282 – 4/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δήμος Αμφισσέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ Α282 – 4/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ Α261 – 31/8/1912

Ο οικισμός Άμφισσα αποσπάται από το δήμο Αμφισσέων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμφίσσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αμφισσέων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Αμφισσέων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιτέας

Ο οικισμός Σιγδίτσα αποσπάται από το δήμο Αμφισσέων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιγδίτσης

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από το δήμο Αμφισσέων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σερνικακίου

Ο οικισμός Σεργούνι αποσπάται από το δήμο Αμφισσέων και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος

Ο δήμος Αμφισσέων καταργείται

Κοινότητα Αμφίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ Α261 – 31/8/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άμφισσα από το δήμο Αμφισσέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ Α72 – 31/3/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κοινότητα Αμφίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ Α72 – 31/3/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ Α75 – 6/4/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αμφίσσης

Δήμος Αμφίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ Α75 – 6/4/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμφίσσης

ΦΕΚ Α244 – 4/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ευθυμίας και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Παρνασσίδος και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δροσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από την κοινότητα Σερνικακίου και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

ΦΕΚ Α87 – 7/6/2010

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άμφισσα αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος Αμφίσσης καταργείται

Το άρθρο Ιστορικό Διοικητικών Μεταβολών Οικισμού – Κοινότητας – Δήμου Άμφισσας, 1835 – 2010 (Με ολόκληρα τα ΦΕΚ) εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.

Αυτή η ανάρτηση κυκλοφόρησε αρχικά στο [SOURCE_NAME]