Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 16 Μαρτίου 2021, 13.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, 13.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή της αντίστοιχης πράξης στο πρόγραμμα
«Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΤ14, στον άξονα προτεραιότητας: ‘Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός’ με τίτλο: ‘Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021’ και τίτλο Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στις παραθαλάσσιες περιοχές Αγίων Πάντων και Αγίου Μηνά», Δήμου Δελφών.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Δροσοχωρίου».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

4. Παράταση προθεσμίας (2η) του έργου: «Κατασκευή υποδομών για τον εκσυγχρονισμό των παιδικών χαρών Δήμου Δελφών».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Δημοτικών οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γραβιάς», Δήμου Δελφών.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ περί προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ περί επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη
1.200 ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο & Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες.
Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος Δελφών.

9. Έγκριση υπογραφής του Συμφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Ανακαίνιση ‘Κυριακοπούλειου‘ Δημοτικού κτιρίου Ιτέας και επανάχρηση του ως πολιτιστικός πολυχώρος θεάτρου, κινηματογράφου και Δημοτικού Ωδείου Δήμου Δελφών – Αναβάθμιση κτιριακών και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Δελφών» στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου, με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019».
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή με εισήγηση της Αν. προϊσταμένης του Αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού και αναπτυξιακών προγραμμάτων, κ. Σπυριδούλας Λαχανά.

10. Ορισμοί-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

Το άρθρο Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 16 Μαρτίου 2021, 13.00 εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.