Χάρτης αρχαίας Φωκίδας – Δωρίδας (Γκραβούρα, 1788)

Πηγή: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Τίτλος
Χάρτης της αρχαίας Φωκίδας και Δωρίδας.

Πρωτότυπος τίτλος
La Phocide et la Doride.

Χρονολογία έκδοσης
1788

Έκδοση
BARBIE DU BOCAGE, Jean Denis. Recueil de cartes géographiques, plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce, relatifs au voyage du jeune Anacharsis, précédé d’une analyse critique des cartes, Παρίσι, Chez de Bure l’aîné, MDCCLXXXVIII [=1788].

Περιοχή/Τοποθεσία
Ελλάδα
Φωκίδα
Δωρίδα

Θέμα
Χάρτες

Συλλογή
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Το άρθρο Χάρτης αρχαίας Φωκίδας – Δωρίδας (Γκραβούρα, 1788) εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.