Χρισσό (Γκραβούρα, 1834)

Πηγή: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Τίτλος
Το χωριό Χρισσό (αρχαία Κρίσσα) στον Παρνασσό.

Πρωτότυπος τίτλος
Plain de Crissa.

Χρονολογία έκδοσης
1834

Έκδοση
STACKELBERG, Otto Magnus von. La Grèce. Vues pittoresques et topographiques, Παρίσι, Chez I. F. D’Ostervald, 1834.

Περιοχή/Τοποθεσία
Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Χρισσό

Θέμα
Αρχιτεκτονική – Οικιστικό περιβάλλον
Φυσικό περιβάλλον

Συλλογή
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Το άρθρο Χρισσό (Γκραβούρα, 1834) εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.