Συνεδρίαση διά περιφοράς του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου, 24 Μαρτίου 2021, 16.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, 16.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί ενεργειών του Τμήματος Εσόδων Περιουσιών και Κληροδοτημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, προς αποσαφήνιση του όρου «καταγωγή» στο το Εφετείο της Λάρισας.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για εκτροπή υδάτων ρέματος από προβληματικό ρείθρο με κατάλληλη όδευση αυτών υπογείως του οδοστρώματος και κάθετα στο δρόμο πλησίον της περιοχής «Κολιόραχη».

Το άρθρο Συνεδρίαση διά περιφοράς του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου, 24 Μαρτίου 2021, 16.00 εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.