Υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια του οχήματος αλυσιδάκι

Υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια του οχήματος αλυσιδάκι