Εθελοντική Αιμοδοσία με το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας (31/3)