Αγία Ευθυμία: 25η Μαρτίου 1971, 50 χρόνια πριν…

Η φωτογραφία που μας έστειλε η Γιούλα Δρόλαπα κι είναι από το αρχείο της Αργυρούλας Παππά-Καραηλιά, είναι επίκαιρη λόγω της ημέρας. Έχει “τραβηχτεί” σαν σήμερα, 25η Μαρτίου 1971, πριν από 50 χρόνια, στο Ηρώο της Αγίας Ευθυμίας! Σ’ αυτή απεικονίζονται από αριστερά οι μαθητές: Ζαφείρα Πολυκ. Λύτρα, Ζαφείρα Ευθ. Καραηλιά, Παναγούλα Ευθ. Καραηλιά, Γιάννης Ευθ. Παππάς και Αργυρούλα Ευθ. Παππά.

Μπορείτε να δείτε κι άλλες χαρακτηριστικές παλιές φωτογραφίες από την Αγία Ευθυμία πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ