Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής λαϊκής αγοράς Γαλαξιδίου

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής λαϊκής αγοράς Γαλαξιδίου