Το “Όραμα για τη Δωρίδα” για το ομόφωνο ψήφισμα για τις ανεμογεννήτριες

Με μικρές τροποποιήσεις, πέρασε ομόφωνα το ψήφισμα για τις ανεμογεννήτριες, του συνδυασμού Όραμα για τη Δωρίδα, πετυχαίνοντας την ευρύτερη δυνατή συναίνεση σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Βασικές θέσεις του ψηφίσματος η αύξηση των ανταποδοτικών, η αναστολή κάθε νέας αδειοδότησης ή εγκατάστασης ήδη αδειοδοτημένων αιολικών σταθμών, η αδειοδότηση μόνο με σύμφωνη γνώμη κοινοτήτων και δήμων και η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ για να υπάρξει εξορθολογισμός ως προς το πλήθος και τον τόπο εγκατάστασης. 

Επίσης ο Δήμαρχος και η πρόεδρος δεσμεύτηκαν πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει ειδική συνεδρίαση, όπου θα γίνει απολογισμός της σημερινής κατάστασης στη Δωρίδα, παρουσίαση της νομιμότητας όλων των υφισταμένων αιολικών πάρκων, απολογισμός των ως σήμερα οφελών και σχεδιασμό της στρατηγικής μεγιστοποίησης των μελλοντικών οφελών για τους δημότες.

Τέλος υπήρξε δέσμευση, μετά από νέα ερώτηση του συνδυασμού, πως σύντομα θα συσταθεί η επιτροπή τουρισμού όπου θα κάνει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το τουριστικό προϊόν και σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου.

Όραμα για τη Δωρίδα