Οικονομικές Επιτροπές κατά Παραγγελία… ενώ η Ανεργία  εξαφανίζεται με Μαγικά Κόλπα!

Ως δύο, από τα εννέα συνολικά τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών – Λουκάς Αναγνωστόπουλος και Θανάσης Παναγιωτόπουλος-, ουδέποτε θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι σχεδόν ημέρα παρά ημέρα θα συγκαλείται δια προσκλήσεως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας για να συζητήσει και να αποφανθεί σε διάφορα θέματα.

Έτσι και μόλις μια μόνο ημέρα μετά τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών στις 2 Μαρτίου, εκδόθηκε έκτακτη πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής αυθημερόν για την 3η Μαρτίου με συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Μέχρι εδώ ας πούμε καλά. Μετά από δύο μόλις ημέρες, στις 5 Μαρτίου εκδίδεται άλλη πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση αυτή την φορά για τις 9 Μαρτίου.

Έρχεται όμως και συνέχεια και στις 11 Μαρτίου εκδίδεται άλλη πρόσκληση, έκτακτη αυτή την φορά για συνεδρίαση την ίδια ημέρα! Λογικό να πει κάποιος ότι η επόμενη συνεδρίαση θα καθυστερήσει.

Έλα όμως που την επομένη ημέρα 12 Μαρτίου ακολουθεί και άλλη πρόσκληση για τακτική επιτροπή στις 16 Μαρτίου! Δηλαδή σε (14) δεκατέσσερις μόλις ημέρες, έλαβαν χώρα τέσσερις (4) συνεδριάσεις εκ των οποίων οι δύο έκτακτες!

Όλα αυτά βεβαίως θα ήταν «για γέλια και για κλάματα» εάν δεν μιλούσαμε για το συλλογικό όργανο – Οικονομική Επιτροπή – που μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία και στην πορεία ενός Δήμου.

Είναι δυνατόν κανείς λογικός άνθρωπος να πιστεύει ότι έτσι θα προκόψει ο Δήμος μας; Είναι δυνατόν να θεωρήσει ότι τα θέματα έρχονται προετοιμασμένα κατάλληλα και με επάρκεια στην τεκμηρίωσή τους; Για παράδειγμα, είναι δυνατόν οι προσλήψεις για καθηγητές Ωδείων, πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να αντιμετωπίζονται ως έκτακτο θέμα;

Τελικά μάλλον όλα είναι δυνατά υπό την παρούσα διοίκηση, ακόμη και να προγραμματίζεις την πρόσληψη εκατοντάδων ατόμων χωρίς να έχει προσδιοριστεί ποια είναι η δαπάνη που θα προκύψει στον Προϋπολογισμό και να δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση, όπως προβλέπει ο νόμος. Συγκεκριμένα, πέρα των παραπάνω, προβλέπονται έντεκα (11) θέσεις ατόμων ΑμΕΑ, τριάντα (30) θέσεις μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών και εκατόν τέσσερις (104) θέσεις ανέργων 18-30 ετών! Στο σύνολο 145 άτομα, δηλαδή όσους ζητεί και ένας Δήμος του μεγέθους του Δήμου Αθηναίων! (Η εισήγηση αναθεωρήθηκε  την ώρα της ψηφοφορίας σε 4-27-117 άτομα αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά 148 άτομα!).

«Γουρούνι στο σακί» έλεγε κάποτε ο κος Π. Ταγκαλής ως επικεφαλής της τότε αντιπολίτευσης για να χαρακτηρίσει πράγματα που κατά την κρίση του δεν ήταν κατανοητά. Βέβαια αυτά είναι «ψιλά γράμματα» για τους σημερινούς διοικούντες που το μόνο που τους νοιάζει είναι να εξυπηρετήσουν όσες περισσότερες προεκλογικές υποσχέσεις γίνεται. Άλλωστε τι το κακό έχει να εκμεταλλεύεται ο Δήμος διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω ΟΑΕΔ;

Η απάντηση θα ήταν αυτονόητη εάν φυσικά λειτουργούσαν τα πράγματα με οργάνωση και σωστό σχεδιασμό, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζονταν η οικονομική βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος. Κανείς όμως δεν μας λέει από πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα προκειμένου να υποστηριχθεί ένα τόσο δύσκολα οργανωτικά εγχείρημα. Πολλά από τα προγράμματα αυτά απαιτούν σημαντική συμμετοχή του Δήμου στην μισθοδοσία, ενώ προκύπτουν και μεγάλες έμμεσες ανάγκες για κάθε εργαζόμενο (μέσα ατομικής προστασίας, ρουχισμός κ.λπ). Επειδή προφανώς ουδεμία απάντηση θα πάρουμε, καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι ότι ο οικονομικά νοικοκυρεμένος δήμος που παραδώσαμε, εύκολα πάλι φτάνει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας!

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ περί προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ατόμων με αναπηρίες (ΑμΕΑ), απεξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ήνεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο & Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες.

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ περί επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Το άρθρο Οικονομικές Επιτροπές κατά Παραγγελία… ενώ η Ανεργία  εξαφανίζεται με Μαγικά Κόλπα! εμφανίστηκε πρώτα στο Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών.