145 θέσεις εργασίας στο δήμο Δελφών – Ποιες είναι οι ειδικότητες

Σε τρία προγράμματα του ΟΑΕΔ συμμετέχει ο δήμος Δελφών, ο οποίος θα προσλάβει 145 άτομα για 2 χρόνια.

Να σημειώσουμε ότι ο δήμος Δελφών συμμετέχει στην Δημόσια Πρόσκληση Νο 13/2020 του ΟΑΕΔ και θα υποβάλλει αίτημα για εκατόν δέκα επτά  (117) θέσεις:

2 θέσεις Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

3 θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

1 θέση Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ

1 Θέση Χημικού Μηχανικού

1 θέση Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών ΠΕ

1 Θέση Οικονομικού, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ

4 θέσεις ΔΕ Μαγείρων

2 θέσεις Βρεφονηπιοκόμων ΤΕ

1 θέση Πολιτικών Επιστημών ΠΕ

1 θέση Νοσηλευτικής ΤΕ

1 θέση Βοηθών Νοσηλευτών ΥΕ

1 θέση οδηγού αυτοκινήτων

4 θέσεις καθαριστών γραφείων – προαυλίων και άλλων χώρων

3 θέσεις οικοδόμων – κτιστών

70 θέσεις γενικών καθηκόντων

20 θέσεις υπαλλήλων γραφείου

1 θέση υπαλλήλου αναπαραγωγής εγγράφων

Ακόμη ο Δήμος συμμετέχει στην Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ και θα υποβάλει αίτημα για είκοσι επτά (27) θέσεις:

1 θέση Τ.Ε. Μηχανολόγου

1 θέση γυμναστή

3 θέσεις Εργατών Γενικών καθηκόντων

1 θέση σιδηρουργού

1 θέση ελαιοχρωματιστή

1 θέση υδραυλικού

1 θέση ξυλουργού

2 θέσεις οικοδόμων – κτιστών

1 θέση εγκαταστάτη και επισκευαστή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος

2 θέσεις βοηθών απορριμματοφόρου

2 θέσεις καθαριστή οδών

4 θέσεις καθαριστή πλατειών και προαυλίων

1 θέση ανειδίκευτων εργατών οδών – οδοστρωμάτων

1 θέση βοηθού ηλεκτρολόγου

1 θέση οδηγού με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας

1 θέση οδηγού με άδεια οδήγησης Ε’ κατηγορίας

1 θέση κηπουρών – ανθοκόμων

1 θέση πλυντών αυτοκινήτων

1 θέση προσωπικού συνοδού ηλικιωμένων (βοήθεια στο σπίτι)

Επιπλέον, ο δήμος συμμετέχει στην Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2017 του ΟΑΕΔ και να υποβάλει αίτημα για τέσσερις (4) θέσεις:

1 θέση Τ.Ε. Μηχανολόγου

1 θέση κηπουρού – ανθοκόμου

1 θέση υπάλληλου γραφείου στην αναπαραγωγή εγγράφων

1 θέση χειριστή δικτύων αποχέτευσης και άρδευσης

Πηγή: www.orafok.gr