Συνάντηση εργασίας του Βουλευτή Φωκίδας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Αθήνα, 16.03.2021

Αύξ. αριθμ.  -109-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας, συναντήθηκε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό, με τον οποίο συζήτησαν τα εξής:

α) Την πρόοδο κατασκευής του Ταμιευτήρα Τολοφώνας στη θέση Χαρμισκο και Αρδευτικού Δικτύου νομού Φωκίδας. Στο εν λόγω έργο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Ειδικότερα, μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε η δημοπράτηση για την ανάδειξη αναδόχου του έργου και επελέγη για τη σύνταξη κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων ως ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΠ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (Αριστοτέλους 6, Χολαργός Αττικής). Εντός έξι μηνών, η εν λόγω ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες, όπως και να υπολογίσει τις αποζημιώσεις των φερόμενων ιδιοκτητών σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Εφετείου για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών βάσει των διατάξεων του άρθρου 7Α ν. 2881/2001.

β) Για το έργο της άρδευσης του Ελαιώνα Άμφισσας διαπιστώθηκε ότι αυτό βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος και επιβεβαιώθηκε η δέσμευση της ΕΥΔΑΠ να χορηγήσει την απαιτούμενη για την άρδευση ποσότητα νερού.

γ) Ο Βουλευτής Φωκίδας ζήτησε από τον Υπουργό την άρση της αδικίας, που έχει συντελεστεί με την εξαίρεση της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευθυμίας από το πρόγραμμα προστασίας του παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας, μέσω της επανένταξης της Κοινότητας στην επόμενη διαχειριστική περίοδο, 2021-2027.

δ) Ο κ. Μπούγας ζήτησε περαιτέρω από τον κ. Λιβανό την επιτάχυνση της διαδικασίας παραλαβής του εγγυοβελτιωτικού έργου της πεδιάδας του Μόρνου.

Ο Βουλευτής Φωκίδας παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των ανωτέρω μεγάλων έργων, τα οποία θα έχουν πολλαπλές ωφέλειες στον πρωτογενή τομέα της Φωκίδας.

Πολιτικό γραφείο Ιωάννη Δ. Μπούγα

Γεν. Γραμματέα Κ.Ο. Ν.Δ. 

Βουλευτή Φωκίδας