3η τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας