Αναφορά του Βουλευτή Φωκίδας με θέμα “Καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και λαθρεμπορίου”

Αθήνα, 12.03.2021

Αύξ. αριθμ.  -108-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και λαθρεμπορίου

Ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας, κατέθεσε σήμερα αναφορά προς τους Υπουργούς: α) Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και β) Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και λαθρεμπορίου, καθώς τη σχετιζόμενη με το ως άνω ζήτημα έκνομη συμπεριφορά ομάδων ΡΟΜΑ, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

Ειδικότερα, ο Βουλευτής επεσήμανε προσωπικά στους ανωτέρω Υπουργούς τα προβλήματα που παρατίθενται στην υπ’ αρ. πρωτ. 198/23.02.2021 επιστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και αφορούν την εξάλειψη παραβατικών συμπεριφορών και τη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία πλήττεται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο εξαιτίας της πανδημίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας και παράνομου εμπορίου που προκύπτουν λόγω της εγκατάστασης και δράσης ομάδων ΡΟΜΑ σε βιομηχανικές και µη περιοχές της Θήβας, της Λαμίας και της Άμφισσας.

Πολιτικό γραφείο Ιωάννη Δ. Μπούγα

Γεν. Γραμματέα Κ.Ο. Ν.Δ.

Βουλευτή Φωκίδας