Βοήθεια στο Σπίτι: ΦΕΚ για 184 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους – Δυο στον Δήμο Δελφών

Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Χατζηδάκη, που δημοσιεύθηκε

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 948/11.3.2021) πραγματοποιήθηκε κατανομή 184

θέσεων εργασίας σε Δήμους για τη λειτουργία του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, για άτομα

που προστατεύονται από τον ν.2643/1998, και οι οποίες θα πληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις

του ν.2643/1998.

Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω προσλήψεις είχαν πάρει έγκριση ΠΥΣ πριν πολύ καιρό, τον Νοέμβριο

2019 και τον Ιούλιο 2020.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πλήρες κείμενο της Απόφασης ΕΔΩ και κατωτέρω ειδικά τον

Πίνακα κατανομής ανά Δήμο:

Πηγή: www.airetos.gr