Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Γαλαξειδίου, 11 Μαρτίου 2021, 12.30

Συνεδρίαση δια περιφοράς του Συμβουλίου της Κοινότητας Γαλαξειδίου

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, 12.30

Το άρθρο Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Γαλαξειδίου, 11 Μαρτίου 2021, 12.30 εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.