Ευχαριστήριο από την Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

 Άμφισσα 10.03.2021

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά:

  • Τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Γεώργιο Ζ. Δελμούζο για την άψογη συνεργασία και στήριξη στο έργο μας.
  • Τον Δικηγόρο Ευστάθιο Δελμούζο και Αντιπρόεδρο της Εταιρίας Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα, για την επί σειρά ετών νομική υποστήριξη που μας παρέχει.
  • Την Οικονομολόγο Αφροδίτη Παπαθανάση, για την αμέριστη βοήθειά της σε ότι αφορά την κατάθεση Προγραμμάτων.
  • Τον Λογιστή Λάμπρο Λαμπρόπουλο, για την δωρεά ειδών ρουχισμού.
  • Την οικογένεια Γάτου Βασιλικής τ. Κωνσταντίνου, για την δωρεά ειδών ρουχισμού.
  • Την Τοπική Συντονιστική Επιτροπή Αττικής της Εταιρίας Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα, για τη δωρεά χρηματικού ποσού.
  • Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για τη δωρεάν καταχώρηση των μηνυμάτων μας.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος

Αρχοντούλα Σορώκου


Η Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα, είναι ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός. Σκοπός της Εταιρίας Μέριμνας είναι η δια παντός τρόπου αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων που διαβιούν σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας του Νομού Φωκίδας. Η αποκατάσταση αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών για στέγη, εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση έτσι ώστε να είναι ενταγμένα στο κοινωνικό σύνολο.