Κατάθεση αναφοράς από τον Βουλευτή Φωκίδας σχετικά με τα ΕΛΤΑ Δελφών

Αθήνα, 09.03.2021

Αύξ. αριθμ.  -107-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Κατάθεση αναφοράς σχετικά με τα ΕΛΤΑ Δελφών

Ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας, κατέθεσε σήμερα Αναφορά προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, διά της οποίας υπέβαλε την υπ’ αρ. πρωτ. 3505/01.03.2021 επιστολή του Δήμου Δελφών, σχετικά με την εξακολούθηση λειτουργίας του γραφείου ΕΛΤΑ στην περιοχή.

Πέραν των αμιγώς ταχυδρομικών υπηρεσιών, το εν λόγω γραφείο που ιδρύθηκε στους Δελφούς πριν από 100 και πλέον χρόνια, διαδραματίζει ευρύτερο ρόλο, μέσω της παράδοσης της αστικής και αγροτικής αλληλογραφίας, της πραγματοποίησης καταβολών προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, αλλά και της παροχής τραπεζικών υπηρεσιών υπέρ των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων Δελφών και Χρισσού καθώς και των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής.

Πολιτικό γραφείο Ιωάννη Δ. Μπούγα

Γεν. Γραμματέα Κ.Ο. Ν.Δ.      

Βουλευτή Φωκίδας