Ανακοίνωση για Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Παρνασσού

Ανακοίνωση για Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Παρνασσού