Οι θέσεις της Ανανεωτικής Δύναμης Δήμου Δελφών στο Δημοτικό Συμβούλιο / 2 Μαρτίου 2021

Θέμα εκτός ημερησίας διάταξης: Αναφορικά με τον μέλλον των ΕΛΤΑ στο Δήμο Δελφών.

Χωρίς να διαφωνούμε με το  βασικό σκεπτικό της εισήγησης της δημοτικής αρχής, που αφορά την διεκδίκηση   α)  της συνέχισης των παρεχομένων υπηρεσιών και την εξασφάλιση ακόμη υψηλότερου επιπέδου με κάλυψη σε όλο το Δήμο Δελφών β) της μείωσης ή τουλάχιστον της διατήρησης σε χαμηλά επίπεδα του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών γ) της εξασφάλισης του υφιστάμενου προσωπικού,

Ζητήσαμε όμως να συμπληρωθεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και με τα παρακάτω,

«Τα τελευταία χρόνια, με αφετηρία την έλευση του σχεδίου Καποδίστριας στην τοπική αυτοδιοίκηση έως και σήμερα, είναι προφανής η θέση της κεντρικής διοίκησης για αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών. Το είδαμε πολλές φορές μέχρι και σήμερα με περιπτώσεις ανάλογες με των ΕΛΤΑ, όπως είναι τα υποκαταστήματα του ΟΤΕ στην περιοχή μας, τα αστυνομικά τμήματα, υποκαταστήματα τραπεζών, υπηρεσία επιτρόπου, δημόσιο ΚΤΕΟ, ειρηνοδικεία κ.α. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η  κωμόπολη των Δελφών όπου το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ θα προκαλέσει ζημία στις τουριστικές υπηρεσίες που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή μας.

Ως εκ τούτου απαραίτητο είναι η σημερινή κυβέρνηση και τα κοινοβουλευτικά κόμματα να δεσμευτούν ότι οι αποφάσεις του δημοτικού μας συμβουλίου για τα μεγάλα και ουσιώδη θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της περιοχής μας, όπως η κατασκευή του διαγωνίου άξονα Μπράλος – Άμφισσα – Ναύπακτος, η απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με έδρα την Άμφισσα καθώς και του Νοσοκομείου του Νομού μας, θα τύχουν άμεσης προτεραιότητας και προσοχής. Διαφορετικά η περιοχή μας κινδυνεύει με περαιτέρω υποβάθμιση, όπως μείωση πληθυσμού, ανεργία, οικονομική συρρίκνωση κ.α.»

1ο Θέμα : Συζήτηση σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο Δελφών.

Συμφωνούμε με τον βασικό κορμό της εισήγησης, οφείλουμε όμως να επισημάνουμε τα παρακάτω:

α) Είναι απαραίτητο οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ να λάβουν το πτυχίο τους σε συναφές γνωστικό αντικείμενο πανεπιστημιακού επιπέδου. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να εξεύρει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για το σημαντικό αυτό θέμα.

β) Η απρόσκοπτη λειτουργία των Σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Άμφισσα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας. Πρέπει δε να ληφθεί σοβαρά υπόψη και το γεγονός ότι τα γνωστικά αντικείμενα των σχολών αυτών συνδέονται άμεσα με τον αγροτικό χαραχτήρα της περιοχής μας και κατά συνέπεια με την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της ανάπτυξής της.

γ) Η δημιουργία Δημοτικής Εστίας είναι σημαντικό θέμα των συνοδών έργων υποδομής που χρειάζονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Δεδομένης όμως της χρονικής διάρκειας που θα υπάρξει έως και την ολοκλήρωσή τους, είναι απαραίτητο να εξευρεθούν λύσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

2ο Θέμα : Γνωμοδότηση σχετικά με το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για την αλλαγή του εκλογικού νόμου στην αυτοδιοίκηση.

Εμείς διαφωνούμε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση και πιο συγκεκριμένα στα παρακάτω μείζονος σημασία θέματα:

α) Η εκλογή Δημάρχου σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010 πραγματοποιείται βάσει του τύπου 50% + 1 ψήφο. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αλλάξει ο τύπος στο 43% + 1 ψήφο. Κάτι τέτοιο δημιουργεί σοβαρά θέματα που κυρίως έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι στο πρόσωπο του Δημάρχου και κατ΄ επέκταση του συνδυασμού του, πρέπει να εκφράζεται η μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συναίνεση και ιδιαίτερα στους μικρούς πληθυσμιακά Δήμους.

β) Η κατάργηση της αυτοτέλειας των Κοινοτήτων, μέσω της εκλογής τους από την ίδια κάλπη των δημοτικών παρατάξεων, δεν βοηθά στην ανάδειξη των κατάλληλων ανθρώπων που επιθυμούν να προσφέρουν στην τοπική τους κοινωνία, μιας και που είναι ευρέως γνωστό ότι αρκετοί πολίτες δεν επιθυμούν να ταυτίζονται με κόμματα και παρατάξεις. Η κατάργηση επίσης των τοπικών συμβουλίων στην πρωτεύουσα του κάθε Δήμου είναι άσχημη εξέλιξη. Όσο αφορά τις τοπικές κοινότητες, αυτές θα  πρέπει να έχουν όχι μόνο γνωμοδοτικές αρμοδιότητες αλλά και αποφασιστικές.

γ) Η μείωση των εδρών των δημοτικών συμβουλίων θα πλήξει κυρίως τις μικρές πληθυσμιακά δημοτικές ενότητες, οι οποίες με έναν και μόνον εκπρόσωπο τους στα δημοτικά συμβούλια θα αδυνατούν να διατυπώσουν θέσεις και προτάσεις επ’ ωφελεία του καλώς εννοούμενου συμφέροντος τους.

δ) Η πρόβλεψη για μεγάλο αριθμό υποψηφίων στα ψηφοδέλτια, έως και 150% επί των εδρών των συμβουλίων, θα έχει αρνητικές συνέπειες μιας και που η προσοχή των συνδυασμών θα στραφεί στην δημιουργία «ποσοτικών» και όχι «ποιοτικών» χαρακτηριστικών των συνδυασμών.

ε) Η προβλεπόμενη αύξηση των παραβόλων για τους υποψηφίους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους δεν βοηθά στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών, μιας που αποκλείει από τις διαδικασίες τα κοινωνικά στρώματα με χαμηλά εισοδήματα.

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών

 

Το άρθρο Οι θέσεις της Ανανεωτικής Δύναμης Δήμου Δελφών στο Δημοτικό Συμβούλιο / 2 Μαρτίου 2021 εμφανίστηκε πρώτα στο Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών.