Ενίσχυση της αντικεραυνικής προστασίας σε σχολεία του Δήμου Δελφών

Ενίσχυση της αντικεραυνικής προστασίας σε σχολεία του Δήμου Δελφών