Εθελοντική αιμοδοσία στην Άμφισσα (Σάββατο 6/3, Π. Ε. Φωκίδας)