Πρόσκληση σύγκλησης στην 07η/03.03.2021 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (συμπεριλαμβάνονται …

Πρόσκληση σύγκλησης στην 07η/03.03.2021 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (συμπεριλαμβάνονται οι εισηγήσεις των δύο θεμάτων της Η.Δ.)