Ανοιχτή δειγματοληψία Covid-19 για το κοινό στην Ιτέα

Ανοιχτή δειγματοληψία Covid-19 για το κοινό στην Ιτέα