Στις 2 Μαρτίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 2 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Συζήτηση σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Γνωμοδότηση σχετικά με το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για την αλλαγή του εκλογικού νόμου στην αυτοδιοίκηση. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 • Σύσταση προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοΐβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 • Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 4ου τριμήνου 2020. (Εισηγητής: κ. Κοΐβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).
 • Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 • Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).
 • Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 • Λήψη απόφασης για μεταφορά ωφελούμενων προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 • Λήψη απόφασης παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κ.Ε.Π. με τηλεδιάσκεψη. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 
 • Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Β’/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 
 • Παραχώρηση χώρου στον φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).