Ερώτηση από το “Κίνημα Αλλαγής” με θέμα: «Μέτρα στήριξης, προστασίας και ανάπτυξης του ορεινού όγκου της Στερεάς Ελλάδας»

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Α.Π. 4589/26-2-2021

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

 ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τους Υπουργούς: Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Αδ. Γεωργιάδη

                                 Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Σ. Μενδώνη

                                 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπ. Λιβανό

                                 Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα

 Θέμα: «Μέτρα στήριξης, προστασίας και ανάπτυξης του ορεινού όγκου της Στερεάς Ελλάδας»

Κύριοι Υπουργοί,

Παρόλο που η κλιματική κρίση κάνει κάθε φορά και πιο ορατά τα σημάδια της, γνωρίζουμε λίγα για τα μοντέλα που εκτιμούν τις επιπτώσεις της στην Στερεά Ελλάδα, όπως και για τα μέτρα ανάσχεσης της. Δεδομένες καταστάσεις, θεωρούνται πλέον έωλες και αυτό δημιουργεί ανησυχία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την διαχείριση των υδατικών πόρων, την πρόληψη πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

Δάση, οικοσυστήματα και αλπικά, μεγάλης περιβαλλοντικής σπουδαιότητας, οφείλουν να λάβουν ειδικά μέτρα προστασίας από τις δυνατότητες που η τεχνολογία πλέον προσφέρει για αυτοματοποιημένα συστήματα πρόληψης πυρκαγιών και καταστροφών, ενώ πρέπει να υπάρξουν καίριες πολιτικές αποφάσεις για τον χαρακτηρισμό οικοσυστημάτων συστημάτων σε εθνικά πάρκα (π.χ. Βαρδούσια, Δημοτική Ενότητα Καλλιέων για Φωκίδα).

Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η λήψη δράσεων για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων και της παραγωγικής διαδικασίας στον πρωτογενή τομέα, με υποδομές, προστασία βοσκοτόπων, υδατικών πόρων, αλλά και με μέτρα που βοηθούν την ενίσχυση για ανάπτυξη κοπαδιών με ελληνικές ράτσες, για καλλιέργεια ζωοτροφών, για σχολές και προγράμματα κατάρτισης των κτηνοτρόφων. Επιπλέον, δράσεις που μεγιστοποιούν προστιθέμενη αξία και μειώνουν το κόστος διαβίωσης των κατοίκων εκεί, όπως ειδικά μικρά τοπικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, με φιλικά υλικά ώστε να ενισχυθούν οι παραδοσιακοί οικισμοί με ταυτόχρονη παροχή κινήτρων για περισσότερες κοινότητες ώστε να ενταχθούν σε γεωγραφικές ενότητες παραδοσιακών οικισμών.

Ακόμα, αναγκαία είναι και η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της επιχειρηματικότητας νέων κυρίως για τις ορεινές περιοχές, αλλά και ανάδειξης της ταυτότητας κάθε περιοχής και προστασίας των μνημείων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επειδή για την εκπόνηση ενός κυλιόμενου και μακροπρόθεσμου προγράμματος για τα Ορεινά της Στερεάς Ελλάδας, χρειάζεται η συνεργασία Υπουργείων με τις Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές, ώστε να χρηματοδοτηθούν οριζόντιες δράσεις στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027,

Επειδή η απειλή για την ερήμωση των ορεινών χωριών, την αρχιτεκτονική καταστροφή τους, την καταστροφή δασικών περιοχών για εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε οικοσυστήματα, δάση και αλπικά υψηλής περιβαλλοντικής αξίας είναι ορατή,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

  1. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να στηριχθούν οι ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας με στόχο καλύτερη ποιότητα ζωής, δίκαιες ευκαιρίες ανάπτυξης, προστασία της πολιτισμικής παρακαταθήκης;
  2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 Γεώργιος Μουλκιώτης

 Γιώργος Αρβανιτίδης

 Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

 Απόστολος Πάνας