ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Για την πρόσληψη προσωπικού για εκκαθάριση δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Για την πρόσληψη προσωπικού για εκκαθάριση δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων».