Μείωση τελών κοινόχρηστων χώρων κατά 90% στο Δήμο Δελφών

Μείωση τελών κοινόχρηστων χώρων κατά 90% στο Δήμο Δελφών