Απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε αναφορά του Βουλευτή Φωκίδας

Αθήνα, 23.02.2021

Αύξ. αριθμ.  -104-

 Θέμα: Απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε αναφορά του Βουλευτή Φωκίδας

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, απάντησε με την υπ’ αρ. 5408/137 από 17.02.2021 επιστολή του στην αναφορά που υπέβαλε ο Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας, σχετικά με την ανάγκη  αύξησης από 20% σε 40% του ποσοστού των μισθωμάτων, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης νομοθετικής παρέμβασης υπέρ των Δήμων της Φωκίδας.

Στα έγγραφα που κοινοποιήθηκαν ως απάντηση διευκρινίζεται κατ’ αρχάς ότι το ποσοστό απόδοσης στους δικαιούχους Δήμους από εισπραχθέντα τέλη ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων (20%) δύναται να αναπροσαρμόζεται μέχρι 40% σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, δεν προβλέπεται απόδοση ποσοστού στους οικείους Δήμους από εισπραχθέντα τέλη αποθεματικών και αργουσών παραχωρήσεων μεταλλείων.

O Βουλευτής Φωκίδας θα αναλάβει πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τους Δήμους, να τεκμηριώσουν τον εξαιρετικό χαρακτήρα της περιοχής, ώστε αφενός να καταστεί δυνατή αντίστοιχη αύξηση των τελών για τις ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων, καθώς και να τροποποιηθεί αφετέρου το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα τέλη αποθεματικών και αργουσών παραχωρήσεων μεταλλείων.                                         

Πολιτικό γραφείο Ιωάννη Δ. Μπούγα

Γεν. Γραμματέα Κ.Ο. Ν.Δ.

Βουλευτή Φωκίδας