Προγραμματική σύμβαση για τη μετατροπή του παλαιού σχολείου Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου σε Πολιτιστικό Πολυχώρο

Προγραμματική σύμβαση για τη μετατροπή

του παλαιού σχολείου Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου

σε Πολιτιστικό Πολυχώρο