Ο αμαρτολός Λουκάς Καλιακούδας

 

Ο Λουκάς Καλιακούδας ή Καλλιακούδας (1760-1804) ήταν κλέφτης και αρματολός επί Τουρκοκρατίας. 
 
Λίγα ξέρουμε για την ζωή και την δράση του. Η καταγωγή του ήταν από το Λιδωρίκι. Γεννήθηκε στην Αρτοτίνα Φωκίδας. Από παιδί βγήκε στο βουνό. Τον εκτίμησε ο Ανδρούτσος (πατέρας του Οδυσσέα) και τον προσέλαβε για πρωτοπαλίκαρο στο μπουλούκι του. Στο πλευρό του αρχηγού του ο Καλλιακούδας πήρε μέρος στις περιπετειώδεις εκστρατείες του στην Πελοπόννησο ως σύμμαχος του Λάμπρου Κατσώνη στις θαλάσσιες επιχειρήσεις του. Μετά τον θάνατο του Ανδρούτσου διασώθηκε με λίγους επίλεκτους διασχίζοντας την χερσόνησο από το Ταίναρο μέχρι τον Κορινθιακό και συνέχεια μαχόμενος. Κατέφυγε στα βουνά της Αιτωλίας για να συνεχίσει τον πόλεμο. Αντιτάχθηκε στον Αλή πασά, στρατεύματα του οποίου τον πολιόρκησαν στη Γαβρολίμνη . 
 
Όταν έπεσε στην μάχη της Γαβρολίμνης, ο συναγωνιστής του αρματολός Σάκας του έκοψε το κεφάλι και το περιέσωσε μαχόμενος μέχρι το βράδυ. Κυκλώθηκε όμως και αυτός και φονεύτηκε. Τα κεφάλια των δύο πήγαν στα Ιωάννινα και στήθηκαν σε παλούκι για δημόσια θέα ως τεκμήριο της εξόντωσής τους. Τον αναφέρει το δημοτικό τραγούδι.