Αγιαθυμιώτικο σπαθί του 1821…

Επίσκοπος Φιλόθεος, Αστραπόγιαννος, Βρυκόλακας, Κωσταντάρας, Καραπλής, Καλπούζος, Ηλιόπουλος, Δεδούσης και άλλοι ονομαστοί Αγιαθυμιώτες αγωνιστές έδρασαν κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας αλλά και κατά την περίοδο της Επανάστασης. Λαμπρά τα κατορθώματά τους. Έγραψαν πολλές σελίδες δόξας και άφθαστου μεγαλείου.

Από την περίοδο αυτή είναι και το σπαθί με τη θήκη του, της φωτογραφίας που δημοσιεύουμε. Άραγε ποιανού αγιαθυμιώτη αγωνιστή ήταν και σε πόσες μάχες έχει χρησιμοποιηθεί;

Αυτό το ιστορικό κειμήλιο αποτελεί περιουσία του χωριού μας αφού η συγχωριανή μας που το κατείχε το παρέδωσε το 1998, στον τότε Πρόεδρο της Κοινότητας Λουκά Τριανταφύλλου.