Ντοκιμαντέρ, τραγούδια και διαφήμιση επιλέγει η Δωρίδα για το ’21

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ενέταξε τις πολιτιστικές του δράσεις ο δήμος Δωρίδας, μέσω της επιτροπής Δωρίδα 2021, ενώ τις υποβάλει και στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», για λήψη βεβαίωσης ως προς τη σκοπιμότητα υλοποίησης τους.

Οι δράσεις που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό συμβούλιο είναι τρεις. Μάλιστα ως κύριο έργο είναι η «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τη Δωρίδα της Επανάστασης του 1821 και την ιστορία της. Υποέργο του αποτελεί η «επιστημονική καταγραφή, μουσική εκτέλεση και ερμηνεία τραγουδιών της Επανάστασης του 1821», ως μουσικό πλαίσιο του κύριου έργου (μουσική επένδυση του ντοκιμαντέρ).

Επίσης περιλαμβάνεται και πλάνο ενημέρωσης. Ως σχέδιο δημοσιότητας θα περιλαμβάνει μέτρα επικοινωνίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας στο πλαίσιο του αθλητικού αγώνα προς τιμή της συμβολής των αγωνιστών της Ρούμελης στην απελευθέρωση του έθνους, με τίτλο «Αγώνας για την Ελευθερία».

Σοβαρή και συγκροτημένη ακούγεται η πρόταση και μακάρι να έχει τη δέουσα απήχηση, γιατί με τα συνέδρια και τις ημερίδες έχουμε βαρεθεί!

Πηγή: www.orafok.gr