Ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στην Ιτέα

Π. Ταγκαλής: «Αποτελεσματικοί στο πεδίο των πράξεων»