Απάντηση στην από 12/02/21 δημοσίευση του κ. Αθανασίου Τσονάκα, συμβούλου της «Ανανεωτικής Δύναμης Δήμου Δελφών» με …

Απάντηση στην από 12/02/21 δημοσίευση του κ. Αθανασίου Τσονάκα, συμβούλου της «Ανανεωτικής  Δύναμης Δήμου Δελφών» με επικεφαλής τον κ. Λουκά Αναγνωστόπουλο.