Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Παιδικών και …

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης,
Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου
Δελφών, την Δευτέρα 15/02/2021 και την Τρίτη 16/02/2021