Ευχαριστίες για την αποκατάσταση του μνημείου του ήρωα Τσαλτάσκη

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Ζωριανιτών νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν δημοσίως και θερμά τον Ταξίαρχο Ιωάννη Ανδριώτη, την 1η Στρατιά και το Γ.Ε.Σ. για τις άμεσες ενέργειες αποκατάστασης του Μνημείου Πεσόντων Ηρώων στη θέση Καμυλόβρυση Λαμίας. 

 

 

Το συγκεκριμένο καλαίσθητο Μμημειο ορθώνεται εις μνήμην όσων έπεσαν ηρωϊκά στη μάχη Καμυλοβρυσης-Ταράτσας-Παληοκούλιας Λαμίας στις 7 Μαΐου 1897, μεταξύ των οποίων και ο ήρωας συγχωριανός μας Λοχαγός Τσαλτακης Αθανάσιος. Η συγκεκριμένη μάχη αποτελεί την τελευταία του “ατυχούς” Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897.

 

  εκ μέρους του ΔΣ

ο Πρόεδρος Γιώργος Νικολόπουλος