Η μετακίνηση της καφέ αρκούδας στα ορεινά της Φωκίδας

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σταθερές ενδείξεις για παρουσία καφέ αρκούδας (Ursus arctos) στα ορεινά μέρη της Φωκίδας, οι οποίες επιβεβαιώνονται και από μαρτυρίες των κατοίκων των ορεινών χωριών. Το γεγονός αυτό έχει βάση μιας και τα βουνά της Φωκίδας αποτελούν προέκταση της οροσειράς της Πίνδου, μιας περιοχής όπου έχουμε τον μεγαλύτερο πληθυσμό αρκούδας από όλη την χώρα μας και γιατί η αρκούδα μπορεί να διανύσει μέχρι και 180 χιλιόμετρα για την αναζήτηση τροφής. 

 
Αρκετά μικρός πληθυσμός της έχει καταγραφεί στην Οίτη και σχετίζεται με τη χαμηλή διαθεσιμότητα τροφικών πηγών, αλλά και με 18 περιστατικά θανάτωσής της από τον άνθρωπο. Η παρουσία της στην Οίτη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί το νότιοανατολικότερο άκρο κατανομής του είδους στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. 
 
Η Φωκίδα αποτελεί σχετικά πρόσφατα εποικισμένη περιοχή εξάπλωσης του είδους μετά την περίοδο 1991-1995. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 2012, ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας στην Φωκίδα εκτιμάται ότι είναι αρκετά μικρός, αλλά μόνιμος με το είδος να αναπαράγεται κάθε περίπου 3-4 χρόνια. 
 
 
Είναι είδος δασόβιο, ζει σε μεγάλα και πυκνά δάση μακριά από ανθρώπινες δραστηριότητες. Επιλέγει τοποθεσίες με μαλακό και πλούσιο σε χούμο έδαφος όπου αναπτύσσονται οι διάφοροι ζωικοί μικροοργανισμοί οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος της τροφής της, αφού είναι παμφάγο. Τα δύο φύλα ζουν χωριστά εκτός από την περίοδο της αναπαραγωγής. Το θηλυκό σε αντίθεση με το αρσενικό ζει μαζί με τα μικρά του ηλικίας μέχρι δύο χρονών. Για την αναζήτηση τροφής κινείται τις βραδινές κυρίως ώρες και έχει μεγάλη περιοχή επικράτειας. Είναι είδος μονογαμικό και έχει ανεπτυγμένες τις αισθήσεις της ακοής και της οσφρήσεως, ενώ η όραση είναι περιορισμένη. Το χειμώνα πέφτει σε χειμέριο ύπνο. Δεν είναι επιζήμιο σαν ζώο, αλλά μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη μελισσοκομία.

Πηγή: Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ της Γεωργίας Αλεξοπούλου