Αποστρατεύθηκε ο Αγιαθυμιώτης Υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. Γεώργιος Χρ. Παππάς

Άρχισαν σήμερα οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ. Κατά τις κρίσεις στο βαθμό των Υποστρατήγων, ο συγχωριανός μας Γεώργιος Χρ. Παππάς κρίθηκε ως ευδόκιμα τερματίσας τη σταδιοδρομία του, προάγεται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και του απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχε, θα αποστρατευθεί δε ύστερα από τριάντα 30 ημέρες.

Ο Γιώργος, γιος του Χρήστου Γεωργ. Παππά, ήταν ένας πολύ ικανός αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. και διακρίθηκε σε όποια θέση κι αν υπηρέτησε. Λόγω των ικανοτήτων του έφτασε έως το βαθμό του Υποστρατήγου (πέρυσι τον Μάρτιο). Τον συγχαίρουμε για την πορεία του. Η ΕΛ.ΑΣ. χάνει ένα πολύ αξιόλογο στέλεχός της.